Csaky_Jourova1.jpgAz Európai Parlament a biztosjelölti meghallgatások első hetében október 1-jén meghallgatta Vera Jourová cseh biztosjelöltet is, aki az igazságügyi, fogyasztóvédelemi és esélyegyenlőségi portfólióért felel majd.
A négy témában érintett EP szakbizottság által tartott maratoni meghallgatáson az állampolgári jogi, igazságügyi és belügyekért felelős szakbizottság nevében felszólaló három néppárti képviselő egyikeként üdvözöltem a cseh jelölt elhivatottságát, mely szerint „a diszkriminációnak nincs helye Európában”. 
Elsősorban arra vártam választ Jourovától, milyen lépéseket tervez a megkülönböztetés elleni irányelv őshonos kisebbségekre történő kiterjesztése érdekében, továbbá hogyan képzeli el a nemzeti kisebbségek számára a többségi nemzettel azonos jogok és bánásmód biztosítását. Végül arra is rákérdeztem, milyen konkrét intézkedések várhatók azon tagállamok ellen, amelyek nem tartják tiszteletben a kisebbségek jogait, illetve diszkriminálják azokat.

Jourová válaszában elismerte, hogy nagyobb figyelmet kell szentelni a nemzeti kisebbségeknek. Mint mondta, az Alapjogi Ügynökséggel a közelmúltban már egyeztetett, és egy felmérés elkészítését tervezik, amely górcső alá venné a nemzeti kisebbségek európai helyzetét, kiemelve azt a tényt, hogy az tagállamonként különbözik.

Mindazonáltal általános elvként elmondta, hogy az uniós polgárokat megillető diszkriminációval szembeni védelem a nemzeti kisebbségekre is vonatkozik, ugyanúgy, mint bármilyen más veszélyeztetett helyzetű csoportokra. Az intézkedéseket illetően a biztosjelöt utalt az Európai Bizottság kezében levő fellépési lehetőségekre, amelyeket azokban az esetekben alkalmaz, amikor egy tagállam megszegi vagy nem megfelelően alkalmazza az uniós jogot. 

Jourová lesz az a biztos, akihez a diszkrimináció ellenes irányelv tartozik majd, amennyiben az Európai Parlament októberi plenáris ülése jóváhagyja a Juncker-kabinetet. A mai meghallgatáson többen is aggodalmukat fejezték ki a romákat és a melegeket érő hátrányos megkülönböztetés miatt. A nemzeti kisebbségek ügyét ugyanakkor egyedüliként én hoztam fel. 
A biztosjelölt mai válaszaiból kiderült, nem minden területen van otthon, a nemzeti kisebbségeket érintően sem rendelkezik elegendő tapasztalattal, remélhetőleg azonban az ötéves munkássága alatt érdemben foglalkozik majd a nemzeti kisebbségek európai szintű védelmével.

Szerző: Csáky Pál  2014.10.02. 11:37