download.jpgAz Európai Unió Alapjogi Ügynöksége „Alapvető jogok: kihívások és eredmények 2013-ban” címmel mutatta be 2013-as éves jelentését szeptember 4-én Brüsszelben, az Európai Parlament Állampolgári Jogok, Bel- és Igazságügyi Bizottságában (LIBE), amelynek én is a tagja vagyok. Az éves jelentés bemutatását képviselői vita is követte, melynek keretében Sógor Csaba erdélyi képviselőtársam és jómagam rámutattunk a jelenlegi európai uniós alapjogvédelmi keret kibővítésének szükségességére.

Felszólalásomban a nemzeti kisebbségek védelmének előtérbe helyezését és egy átfogó kisebbségvédelmi keret létrehozását sürgettem. Hangsúlyoztam továbbá, hogy a kisebbségek az európai társadalmak olyan alkotóelemei, amelyek évszázadokon keresztül hozzájárultak az adott régióik fejlődéséhez. Egy hatékony ellenőrző rendszer létrehozatalát javasoltam az EU-n belül, amely monitorozná az EU tagállamaiban az emberi és kisebbségi jogok megvalósítását. Rámutattam továbbá arra is, nem tolerálhatjuk tovább a kettős mérce alkalmazását az EU-belül és kívül. Az ügyben tárgyalások indulnak.

 

Szerző: Csáky Pál  2014.09.06. 10:19