helmec.jpgMiután hétfőn nem tudok részt venni az MKP járási konferenciáján, az alábbi üzenetet küldtem a konferencia küldötteinek:

Tisztelt Elnök Asszony, tisztelt Küldöttek, kedves Vendégek!

Megtiszteltetés számomra, hogy legalább így, közvetett módon szólhatok Önökhöz, s megértésüket kérem, hogy előre lekötött programom miatt nem tudok személyesen is jelen lenni az Önök konferenciáján. Biztos vagyok benne azonban, hogy holnapi királyhelmeci programunkon a személyes találkozást mindannyiukkal megejthetem. Szeretettel várom tehát Önöket a holnapi, könyvbemutatóval összekötött beszélgetésre.

Fontos időket élünk. Most azért kell megerősítenünk sorainkat, hogy az elkövetkezendő két megmérettetésen sikeresek lehessünk.

Májusban arról döntenek majd Szlovákia polgárai, ki lesz az a 13 képviselő, aki az Európai Parlamentben képviselni fogja őket. Számunkra a kérdés így hangzik: tudunk-e újra képviselőt küldeni az Európai Parlamentbe, vagy a szlovák parlament után kiesünk ebből a fontos európai testületből is, s ezzel nemzeti közösségünk teljesen védtelenné válik.

Egy ilyen helyzet bekövetkezte katasztrofális következményekkel járna a szlovákiai magyarságra. Csak szlovák képviselők lennének tehát jelen Európában, s a szlovák kormány tényleg azt tehetne velünk, amit csak akar.

Nem szabad megengedni egy ilyen helyzet bekövetkeztét. Ezért fontos, hogy a választási kampányból mindannyian kivegyük a részünket, s meggyőzzük kétkedő polgártársainkat arról, hogy az otthon maradással csak önmagunknak ártunk. Közülünk azoknak is, akik novemberben polgármesternek vagy helyi képviselőnek szeretnék magukat jelöltetni, tudatosítaniuk kell, hogy a májusi kampány számukra komoly lehetőséget kínál a megmutatkozásra. Az európai parlamenti kampány így nem csupán 13 ember kampánya, hanem a teljes pártstruktúra kampánya kell, hogy legyen. Azt kell bebizonyítanunk önmaguknak és támogatóinknak, hogy tovább tudjuk emelni az MKP támogatottságát és erejét, s májusban és novemberben is erős képviseletet tudunk állítani Európában is, és falvainkban is. Mindezt közösségünk érdekében kell tennünk, amely joggal elvárja tőlünk az aktívabb politizálást.

A brüsszeli lehetőségek ugyanis növekedni fognak. 2015-től sokkal több támogatást tudunk lehozni a központi európai költségvetésből, s ha nem lesz ott a képviselőnk, félő, hogy szülőföldünk megint csak kimarad a támogatásokból. Az európai parlamenti képviselők politikai súlya is növekedni fog a Lisszaboni szerződés alapján: sokkal erőteljesebben lobbizhatnak majd a beruházóknál is, s ez munkahelyek létrehozatalát, új beruházásokat fog jelenteni. Ebben az összefüggésben sem mindegy, hogy ezek Észak- vagy Dél-Szlovákiába mennek.

A Lisszaboni szerződés értelmében azt is kezdeményezni akarjuk, hogy kisebbségi jogaink védelme kerüljön be az új európai alkotmányba kötelező alapjogként. Nemzeti közösségünk fennmaradása szempontjából van erre szükségünk.

Hölgyeim és Uraim!

Tisztában vagyok azzal, hogy sorainkban is sok a kétely, a meghasonulás, a kifáradás. Ez azonban nem vezet sehová, ez nem ment meg bennünket. Újból tudatosítanunk kell, hogy nekünk ingyen nem fognak adni semmit. A küzdelmet folytatjuk, s az Önök által karikáikkal kiválasztott 2 képviselőjelölt az eddigieknél hatékonyabban fog küzdeni nemzetiségi és gazdasági jogainkért. Na hagyjuk el magunkat, ne dobjuk oda az eddigi 2 képviselői mandátumunkat a Smernek vagy más szlovák pártnak.

Ehhez kérem az Önök támogatását. Isten óvja Önöket, népünket és szülőföldünket!

Köszönöm, hogy meghallgattak, találkozzunk holnap is Királyhelmecen.

 

Szerző: Csáky Pál  2014.04.06. 00:21