A felvidéki magyar közéleti személyiségek felhívást intéznek a szlovákiai magyar választókhoz, Dél-Szlovákia lakosaihoz, melyhez a megjelenés után pár órával máris sokan csatlakoztak.

Felhívás a szlovákiai magyar választókhoz, Dél-Szlovákia lakosaihoz

Emberformáló időket élünk. Értékvesztett, tudatosan befolyásolt közéletünkből kiveszett a józanság, az egyszerűség és a tisztelet. Szinte minden a pénzről, a vele összefonódott hatalomról, a tömegek félrevezetéséről szól.
Napokon belül olyan választások elé nézünk, melyeknél az elmúlt évtizedek hadakozásaiban megmentett értékeinket, a politikai hatalomra törő, hitelüket vesztett korrupt és populista erők már most megkérdőjelezik. Sajnálatos az is, hogy közösségünk önérdekű, felelőtlen politikai megosztását nem sikerült még a választások időszakára sem áthidalni, ezért fennáll annak a lehetősége is, hogy parlamenti képviselet hiányában kimaradunk az érdekérvényesítés folyamatából, de még a gátlástalanságok megfékezése érdekében sem lesz módunk ellenzéki erőként fellépni. Az utcai tiltakozások a gazdasági hatalommal összefonódott politikusok ügyeinek választások előtti tisztázását követelik. Támogatjuk mi is, hogy a visszaélések kivizsgálása minél előbb megtörténjen.


Ezen okokból felhívással fordulunk a szlovákiai magyarokhoz, a szülőföldjüket, anyanyelvüket, falvaikat, városaikat szerető és féltő, hitüket megtartani és erősíteni akaró polgárokhoz, hogy biztosítsuk nemzeti közösségünk minél nagyobb számú parlamenti képviseletét. Ezt mostani helyzetünkben csak úgy tudjuk elérni, ha ismét helyet juttatunk a parlamentben a változtatás és a megtisztulás útjára lépett MKP-nak is.
A dél-szlovákiai régió valós és mélyen gyökerező problémái, az ipari és infrastrukturális fejlesztések hiánya, a gazdasági leszakadás, a munkanélküliség, a szociális gondok tömege, a fiatalok külföldre vándorlása, az egészségügy romló állapota, az anyanyelvhasználat korlátozása, a civil szféra ellehetetlenítése és a lakosság egyéb gondjai nem oldhatók meg erős parlamenti érdekképviselet nélkül. A leendő új, a szlovákiai politikában a választók tisztességes érdekeit felvállaló, s egyben a magyar közösség sajátosságait eredményesen szolgáló politikai képviselet létrejöttének a feltétele és záloga a választásokon számszerűségében is megerősödő hiteles magyar parlamenti jelenlét.
Esterházy Jánosnak, a szlovákiai magyar kisebbség egyik legnagyobb alakjának gondolataival üzenünk mindenkinek: „Nem fogunk sem megtörni, sem helytelen utakra tévedni, nem fogunk összeütközésbe kerülni sem az isteni, sem az emberi törvényekkel. Bízunk a magunk erejében, és emelt fővel hirdethetjük, hogy lelkiismeretünk tiszta, becsületünk érintetlen, nem vétettünk senki ellen, és csak azokat a jogainkat követeljük és védjük, melyeket már a múltban kiharcoltunk, és amelyek feltétel nélkül megilletnek minket."
A március 10-én megtartandó választásokon a közélet megtisztulása, az értékek mentén való politizálás, a gazdasági felemelkedés, az általános emberi és a kisebbségi jogok érvényesülése érdekében számítunk az Ön bölcs, véleményt nyilvánító részvételére. Bízunk abban, hogy a választásokat követően népünk, s ezzel az ország jóléte is javul, amit azonban csak az egyszerű emberek józansága, tisztessége, a fiatalok tehetsége és találékonysága, az idősek tapasztalata, az értelmiség bátor, felelős iránymutatása, a tudományos, a gazdasági és a kulturális élet kiválóságainak, valamint a szolgáltatásokat végzőknek az elhivatottsága, az önkormányzatok, az egyházak, a szakmai és a civil szervezetek összehangolt, cselekvő igyekezete, a különböző nyelveken beszélők kölcsönös jóindulata és mindnyájunk eredményes munkája alapozhat meg. Közösségünk így válhat a jövőben sorsközösségből egyre inkább öntudatos akarat és cselekvő közösséggé.
Sorsunk és a jövőnk a saját kezünkben van! Ennek tudatosításáról, kérjük, győzze meg környezetét is! Éljünk a választások adta lehetőséggel!

Az aláírók jegyzéke:

Bauer Győző, kutató-orvos, akadémikus, Somorja
Hrubik Béla, polgármester, Ipolynyék
Pék László, tanár, Taksony
Tóth Károly, intézetvezető, Somorja
Kulcsár Ferenc, költő, Dunaszerdahely
Nagy Olivér, evangélikus lelkész, Alsószeli
Szabó Antal, polgármester, Diószeg
Bartók Csaba, televíziós rendező, Szepsi
Bastrnák Ferenc, sebész-orvos, Komárom
Karaffa János, plébános-teológus, Dunaszerdahely
Rácz Olivér, orvos, egyetemi tanár, Kassa
Fekete Vince, a SzMRKE főgondnoka, Komárom
Géresi Róbert, a SzMRKE püspökhelyettese, Abaújszina
György Ferenc, katolikus plébános, Ipolybalog
Juhász Sándor és Juhász Eszter, koreográfusok, Zselíz
Koncsol László, író, Pozsony
László Béla, főiskolai tanár, Nyitra
Ádám Zita, pedagógus, Balogfala
Mihályi Molnár László, tanár, Szepsi
Mézes Rudolf, kultúraszervező, Galánta
Urbán Aladár, tanító, Ipolybalog
Papp Sándor, kultúraszervező, Kalonda
Kövesdi Károly, költő, újságíró, Pozsony
Zirig Árpád, költő, Dunaszerdahely
Kolár Péter, nyugdíjas színházigazgató, Kassa
Hrbácsek-Noszek Magdaléna, egyetemi oktató, Nagymácséd
Katona István, koreográfus, Martos
Duka Zólyomi Árpád, atomfizikus, Pozsony
Görföl Jenő, kultúraszervező, Jóka
Gabri Rudolf, kultúraszervező, Nagykapos
Zilizi Zoltán, tanár, Pered
Viola Pál, ideggyógyász, Komárom

Vajda Barnabás, egyetemi tanár-történész, Dunaszerdahely
Pogány Erzsébet, közgazdász, Somorja
Dunajszky Géza, közíró, Pozsony
id. Valacsai Pál, tanár, Felsőszeli
Renczés Péter, mérnök, Felsőszeli
Válent Béla, mérnöktanár, Kassa
Molnár Sarolta, hivatalnok, Szepsi
Házik Zoltán, civil aktivista, Rimaszombat
Valacsai Ferenc, gyermekorvos, Komárom
Hanesz Angelika, mérnök, tanár, Kassa
Hanesz Zoltán, informatikai tanácsadó, Kassa
Szanyi Mária, néprajzkutató, tanár, Galánta
Mészáros Márta, polgármester, Taksony
Tóth Elemér, költő, Pozsony
Tóthpál Gyula, fotóművész, Királyhelmec
Ullman István, fafaragó, Várhosszúrét
Dobos László, Kossuth-díjas író, Pozsonypüspöki
Dobos Éva, nyugdíjas, Pozsonypüspöki
Takács András, nyugdíjas-koreográfus, néptáncgyűjtő, Pozsony
Hlédik László, rk. lelkipásztor, Palást
Balkó Ferenc, nyugdíjas, Nyitra

Szerző: Csáky Pál  2012.02.16. 10:27